Forsviks bruk

I den unika träsliperibyggnaden visas utställningar och bildspel om brukets 600-åriga historia. Besök också kvarn, smedja, gjuteri, varv och mekanisk verkstad samt Kafé Ada i mjölnarbostaden från 1700-talet.