FÄRJAN 4

FÄRJAN 4 är den enda kvarvarande ångfärjan i Göteborgs hamn. Färjan ägs av Sjöfartsmuseet-Akvariet och drivs av Sällskapet Ångbåten. ”Museet stängt 2017 på grund av pannhaveri.”