Borås brandkårsmuseum

Ett mycket fint brandmuseum där du kan se föremål, uniformer, sprutor, vagnar och annan utrustning från staden Borås. Lär dig mer om stadsbränderna & brandskyddet från 1600-talet till idag. Museet öppnar igen hösten 2016.