Amdalsbrottens Kruthus

Det enda kvarvarande byggnadsminnet i Hamburgsundsområdet från stenhuggarepoken 1887-1970. Byggnaden har använts som förvaringsplats för de sprängämnen som använts i Amdals olika stenbrott. Kruthuset uppfördes runt 1910.