Älgarås vagnmuseum

Här visas drygt 130 vagnar, slädar och redskap för häst tillsammans med historier om denna kulturskatt. Besökarna får en kunskap om livet för 100 år sedan med hästen i fokus samt en social samvaro i en svunnen tid.