Åkersta vin & spirituosa museum

Här tillverkades Sexdregas mousserande punsch. Affären och sekelskiftesvåningen är bevarad i ursprungligt skick som under de år som vin- och spritförsäljningen var igång. Huset som byggdes 1886 byggnadsminnesförklarades 2010.