Välkommen till
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Västra Götaland har en rik industri- och arbetslivshistoria som bör uppmärksammas, hållas vid liv och förvaltas inte minst av föreningar och museer. NAV har bildats för att stärka samarbetet mellan dessa föreningar och museer. NAV är verksam inom Västra Götalandsregionen (VGR). Regionen vill ha en väl utvecklad mångkulturell verksamhet med olika aktiviteter för att ge ett brett utbud till regionens invånare.

NAV stödjer och utvecklar arbetslivsmuseer och industrihistoriska föreningar och arbetar för att främja det ideella arbete som bidrar till att stärka kulturlivet i Västra Götaland med en myllrande mångfald av museer.

Som medlem i NAV har Ni möjlighet att påverka vårt arbete.

Ladda ned vår folder På Svenska / In English

Besök våra arbetslivsmuseer!

På industri och arbetslivsmuseerna levandegörs historien!  Museerna drivs av föreningar och eldsjälar som engagerar sig för att bevara och gestalta kunskaper, hantverket, metoder och minnen från yrken och arbetsplatser.
Välkomna att besöka dessa entusiaster i spännande miljöer runt om i Västra Götaland. Gå till NAV-kartan, så får du mer information om alla våra industri och arbetslivsmuseer.

I Västra Götaland finns ca. 150 besöksmål – industri och arbetslivsmuseer. En dag om året samlas många av dessa industri och arbetslivsmuseer, för att visa upp sig, sin förening och sitt museum och en del av sin verksamhet. Då man kan besöka många flera museer, på en och samma gång.

Gör ett besök på ARBETSLIVSMUSEERNAS DAG