Välkommen till vår nya hemsida

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst stödjer och utvecklar arbetslivsmuseer och industrihistoriska föreningar.

Västra Götaland har en rik industri- och arbetslivshistoria som bör uppmärksammas, hållas vid liv och förvaltas av föreningar och museer. NAV har bildats för att stärka samarbetet mellan dessa föreningar och museer. NAV är verksam inom Västra Götalandsregionen (VGR). Regionen vill ha en väl utvecklad mångkulturell verksamhet med olika aktiviteter för att ge ett brett utbud till regionens invånare.

Ladda ned vår folder På Svenska / In English

Levande historiska pärlor!

På arbetslivsmuseerna levandegörs historien! Arbetslivsmuseerna drivs av föreningar och eldsjälar som engagerar sig för att bevara och gestalta kunskaper och minnen från en arbetsplats. Välkomna att besöka dessa entusiaster i spännande miljöer runt om i Västra Götaland.

NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst arbetar för att främja det ideella arbete som bidrar till det starka kulturlivet i Västra Götaland med en myllrande mångfald av museer.