NAV samarbetar med många

 

ArbetSam

ArbetSam, rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening vars ändamål är att utifrån ett underifrånperspektiv främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. ArbetSam arbetar för att stärka arbetslivsmuseernas identitet och medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlemmar, samt sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet.


Innovatum Science Center

– där kunskap möter kunskap
Precis vid kanalen, i det vackra och unika fall- och slussområdet i Trollhättan, ligger Innovatumområdet, där Innovatum har sin verksamhet. Ett utvecklingscentrum där kunskap möter kunskap i forskningsprojekt och inspirerande aktiviteter.


Bohusläns Hembygdsförbund

Bohusläns är en paraplyorganisation för kulturarvsföreningar i Bohuslän och f.d. Göteborg och Bohus län. Föreningarna är hembygdsföreningar, gillen, kulturföreningar, släktforskarföreningar, båtföreningar m.fl.

 


Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund har till ändamål att aktivt verka för kulturvård inom landskapet och vara ett samlande organ för hembygdsrörelsen på Dal.


Göteborgs Hembygdsförbund

Göteborgs Hembygdsförbund en sammanslutning av föreningar och enskilda med starkt intresse för Göteborg.


Västergötlands Hembygdsförbund

Västergötlands Hembygdsförbund är en del av det levande civilsamhället. Det skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Förbundet har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Det är öppet för alla, oavsett bakgrund, som delar rörelsens grundsyn. Det respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Förbundet samordnar bortåt 40 000 hembygdsvänner i cirka 220 föreningar i Västergötland.
Sex gånger per år kommer tidskriften Västgötabygden med information om bygden och det ideella arbetet.


Maritimt i Väst

Maritimt i Väst är en ideell förening som är till för att stödja samt skapa ett intresse för det maritima kulturarvet


Industrihistoria i Väst

Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets historia, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.


Västergötlands Fornminnesförening

Västergötlands Fornminnesförening bildades redan 1863 och verkar för att bevara och levandegöra det västgötska kulturlandskapet, dess kulturminnen och språk. 1919 uppfördes Västergötlands museums stora huvudbyggnad och fram till 1977 drev föreningen både muséet och kulturminnesvård i landskapet. Idag är föreningen en stödorganisation till Västergötlands museum och Vänersborgs museum. Föreningen publicerar sedan 1869 regelbundet sin legendariska tidskrift och delar också ut ett vetenskapligt stipendium liksom ett flertal bidrag. Som en av de tre stiftarna har föreningen ledamöter i Stiftelsen Västergötlands museum som idag driver muséet. För de närmare 1300 medlemmarna arrangeras årligen möten, utflykter och föreläsningar.


Föreningen för Västegötalitteratur

En ideell förening bildad 1962 för medlemmar från hela landet med intresse av litteratur från Västergötland. Vi har gett ut en mängd skrifter och böcker, bl a har ett flertal av de avhandlingar om Västergötland som skrevs på latin översatts och tryckts. Fyra gånger per år kommer tidningen Meddelande med recensioner av Västgötaböcker men också artiklar kring litteraturen. I juletid kommer ofta en julgåva tillsammans med tidskriften Västgötalitteratur.
I övrigt består verksamheten av litterära utflykter. Tre gånger per år hålls populära bokauktioner i Vara.


Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är en digital arena och mötesplats för vårt fantastiska industriella kulturarv och vår oöverträffade samhällsutveckling från 1850 fram till idag.  Här kan du navigera genom regionens industrihistoria. Se bilder, ta del av berättelser och upptäck spännande industrihistoriska platser! Du får också mer än gärna delta i berättandet och bidra med eget innehåll! läs mer här


Förvaltningen för Kulturutveckling = Västarvet + Kultur i Väst

(ny webbplats lanseras januari 2021)

Västarvet

Vi gör historien levande med spännande museer, besöksmål och utställningar. Som regional resurs har vi fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd. Genom kunskap, utveckling och samverkan skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle.