Detta är NAV!

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell, allmännyttig förening verksam i Västra Götalandsregionen. Föreningens ändamål är att främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv.

I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, företagande, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till industri, arbete, handel och kommunikation.

Föreningen har till uppgift att:

  • Stärka arbetslivs -och industrimuseernas samt föreningarnas identiteter.
  • Medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlemmarna.
  • Samordna arbetet i gemensamma frågor.
  • Sprida kännedom om medlemmarnas verksamhet.
  • Fördjupa kunskapen om det förgångna för att öka beredskap inför framtidsfrågor.
  • Anordna utbildningar för att stärka våra föreningars möjligheter att utvecklas och leva vidare.
  • Ha nära kontakter med ArbetSam i gemensamma frågor som berör arbetslivsmuseer.

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst har ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och industrihistoriska föreningar. Regionen vill ha en väl utvecklad kulturell verksamhet med olika aktiviteter för att ge ett brett utbud till regionens invånare

Ladda ned vår folder På Svenska / In English

Medlemskap i föreningen är öppet för industri- och arbetslivsmuseer samt föreningar, företag och organisationer och enskilda personer som främjar ändamålet. Föreningens styrelse avgör medlemskap efter ansökan.

 

Gör din ansökan här.