Så gör Du för att skicka information, artiklar och bilder

till NAV-Nyhetsbrev.

Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av både intressant och underhållande material i Era gömmor.
Vi är alltså tacksamma för alla bidrag och synpunkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder.
NAVs nyhetsbrev kommer med 4 nummer/år

I mitten av februari,  maj,  augusti,  november.

PRESSTOPP  är alltid den sista i månaden.

31 januari
30 april
31 juli
31 oktober

 

Funderingar och material till nyhetsbrevet
lämnas till;
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 82
532 21 SKARA
e-post; info@navivast.se

 

Kontakta någon i redaktionen;

Karin Askberger   070-367 79 02    karin.askberger@navivast.se

Ola Nilsson           070-256 14 74   ola.nilsson@navivast.se