Tollereds Öfvre Kraftstation

Ett av landets äldsta vattenkraftverk. Togs i bruk 1909 och togs ur drift 1981. Kraftverkets maskiner m.m. är bevarade i original skick. Se även vår Facebooksida ”Museiföreningen Tollereds Öfvre Kraftstation”