Teleförrådet Skara

Telemuseet innehåller ett 200-tal olika telefon modeller, alltifrån vevtelefoner, bakelittelefoner med fingerskiva, Cobra telefoner, NMT-telefonen, till dagens Smarttelefoner.