Svanskogs stationshus

Svanskogs station visar en genuin järnvägsmiljö från 1920-talet. Det finns även föremål som visar den tidigare järnbruksmiljön, samt den senare pappersbrukshistorien.Det finns även en vagnhall med järnvägsfordon.