Bohusläns Försvarsmuseum

Besök museet och se silverskatten från 1702. Drabanter, dragoner, kvallerister och infanterister stred för regementets fana och lade grunden till 200-årig fred. Militärhistoriska föremål. I den vackra Regementsparken står soldattorp nr 57.