Åmåls järnvägsmuseum

JÅÅJ har museum och lokstall i Åmål. I Åmål visas ånglok tillverkade mellan 1908 och 1924 samt ytterligare fordon. I museet visas, historiska järnvägsföremål. Föreningen arbetar för närvarande med att få igång tågtrafiken igen.