Grafisk profil för NAV.

 

 

Hur logotypen ska användas

 

I normalfallet ska NAVs runda logotype användas,  och då i första hand mot vit eller annan ljus enfärgad bakgrund.  Hämta jpg-bild

 

 

Denna logotyp får aldrig göras mindre än 30 mm. Eller när texten runt loggan blir otydlig av andra anledningar finns ett antal alternativ på logotype som skall användas, se nedan.

NAVs logotyp får bara användas i original, utan förvrängningar som skevning, lutning andra färgkombinationer eller tillägg. Se frizon där ingen annan text eller bild får förekomma.

Vid samarbeten och samverkan med andra kan ett flertal logotyper vara avsändare av ett gemensamt budskap, tänk på logotypens frizon, och att storleken skall balanseras och avvägas mot övriga.