AmdalKrut-01
Gör ett besök på

Amdalsbrottens Kruthus

Det enda kvarvarande byggnadsminnet i Hamburgsundsområdet från stenhuggarepoken 1887-1970. Byggnaden har använts som förvaringsplats för de sprängämnen som använts i Amdals olika stenbrott. Kruthuset uppfördes runt 1910.

Mer bilder från museet

Faciliteter

  • icon
    Parkering
    Finns i anslutning till besöksmålet.
  • icon
    Öppet
    Efter överenskommelse