AKTIVITETER, KURSER & UTBILDNINGAR

Inom samverkan Prisma Västra Götaland arrangerar vi utbildningar för besöksmål och aktörer inom kulturarvsområdet. Målgruppen är du som arbetar med besöksmål inom kulturarvet.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningstillfällen för föreningar och kulturarvsaktörer inom en rad olika ämnen. Utbildningarna bygger till stor del på ert deltagande och ni kan med fördel vara flera från samma förening. Om det finns önskemål kan vi även skräddarsy en träff för enbart er förening.

Våra digitala utbildningar genomförs via Microsoft Teams.

Utbildningar Prisma Västra Götaland, Hösten 2021

Inom Prisma Västra Götaland erbjuder vi en rad utbildningar för samarbetsparternas medlemsföreningar. Om en kurs har en speciell målgrupp framgår detta.

Alla kurser är kostnadsfria och vi tar gärna fram enskilda lösningar för föreningar om ni har speciella önskemål eller om hela föreningen vill gå en kurs. Kontakta elin.sorensson@innovatum.se

Läs om alla kurser på https://www.prismavg.se/utbildningar

Anmäl dig här