KURSER & UTBILDNINGAR

Sammanställning i ny sida: Kurser och Utbildningar

 

AKTIVITETER

Inom samverkan Prisma Västra Götaland arrangerar vi utbildningar för besöksmål och aktörer inom kulturarvsområdet. Målgruppen är du som arbetar med besöksmål inom kulturarvet.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningstillfällen för föreningar och kulturarvsaktörer inom en rad olika ämnen. Utbildningarna bygger till stor del på ert deltagande och ni kan med fördel vara flera från samma förening. Om det finns önskemål kan vi även skräddarsy en träff för enbart er förening.

Våra digitala utbildningar genomförs via Microsoft Teams.

Anmäl er till nedanstående kurser här

Obs! gäller endast utbildningar/kurser