Länkar

Länkar till våra museer finner Du på NAV-kartan

Bohusläns Hembygdsförbund

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund har till ändamål att aktivt verka för kulturvård inom landskapet och vara ett samlande organ för hembygdsrörelsen på Dal

Göteborgs Hembygdsförbund

Göteborgs Hembygdsförbund stiftades 1950 och är en sammanslutning av föreningar och enskilda med starkt intresse för Göteborg

Innovatum Science Center

Innovatum

– där kunskap möter kunskap
Precis vid kanalen, i det vackra och unika fall- och slussområdet i Trollhättan, ligger Innovatumområdet, där Innovatum har sin verksamhet. Ett utvecklingscentrum där kunskap möter kunskap i forskningsprojekt och inspirerande aktiviteter.

Västergötlands Hembygdsförbund

Hembygd1
Västergötlands Hembygdsförbund är en del av det levande civilsamhället. Det skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Förbundet har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Det är öppet för alla, oavsett bakgrund, som delar rörelsens grundsyn. Det respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Förbundet samordnar bortåt 40 000 hembygdsvänner i cirka 220 föreningar i Västergötland.
Sex gånger per år kommer tidskriften Västgötabygden med information om bygden och det ideella arbetet. Snabb och mångsidig information kan också hämtas på förbundets hemsida www.hembygd/Västergötland.

Västergötlands Fornminnesförening

Fornminnesföreningen
Västergötlands Fornminnesförening bildades redan 1863 och har alltsedan dess verkat för att bevara och levandegöra det västgötska kulturlandskapet, dess kulturminnen och språk.
1919 uppfördes Västergötlands museums stora huvudbyggnad och fram till 1977 drev Föreningen både muséet och kulturminnesvård i landskapet. Idag är Föreningen en stödorganisation till Västergötlands museum och Vänersborgs museum. Föreningen publicerar sedan 1869 regelbundet sin legendariska tidskrift och delar också ut ett vetenskapligt stipendium liksom ett flertal bidrag.
Som en av de tre stiftarna har Föreningen ledamöter i Stiftelsen Västergötlands museum som idag driver muséet. För de närmare 1300 medlemmarna arrangeras årligen möten, utflykter och föreläsningar.

Föreningen för Västegötalitteratur

Västgötalitteratur
En ideell förening bildad 1962 för medlemmar från hela landet med intresse av litteratur från Västergötland. Vi har gett ut en mängd skrifter och böcker, bl a har ett flertal av de avhandlingar om Västergötland som skrevs på latin översatts och tryckts. Fyra gånger per år kommer tidningen Meddelande med recensioner av Västgötaböcker men också artiklar kring litteraturen. I juletid kommer ofta en julgåva tillsammans med tidskriften Västgötalitteratur.

I övrigt består verksamheten av litterära utflykter. Tre gånger per år hålls populära bokauktioner i Vara. Det mesta om föreningen och verksamheten kan ses på hemsidan, Föreningen för Västgötalitteratur

Maritimt i Väst

Maritimt i Väst är en ideell förening som är till för att stödja samt skapa ett intresse för det maritima kulturarvet

N A V- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Remfabriken vavsal
Ett nätverk för museiföreningar och organisationer inom Västra Götalandsregionen
Västra Götaland har en rik industri- och arbetslivshistoria som uppmärksammas, hålls vid liv och förvaltas av föreningar och museer.
NAV har bildats för att stärka samarbetet mellan dessa föreningar och museer.
NAV är verksam inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Västarvet

Vastarvet
Vi gör historien levande med spännande museer, besöksmål och utställningar. Som regional resurs har vi fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd. Genom kunskap, utveckling och samverkan skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle