Kontakt

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 15
534 21 VARA
Telefon: 072-246 92 32
Hemsida: www.navivast.se
E-post: info@navivast.se
Org. nr.  80 24 61- 14 13
Bankgiro: 780- 7365