Nyhetsbrev – Så gör Du för att skicka infomation, artiklar och bilder.

Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av både intressant och underhållande material i Era gömmor.
Vi är alltså tacksamma för alla bidrag och synpunkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder.
NAVs nyhetsbrev kommer med 4 nummer/år

I mitten av februari,  maj,  augusti,  november.

PRESSTOPP  är alltid den första i månaden.

1 februari
1 maj
1 augusti
1 november.

 

Funderingar och material till nyhetsbrevet
lämnas till;
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 15
534 21 VARA
e-post; info@navivast.se

Kontakta någon i redaktionen;

Einar Brodin 070-530 77 79 einar.brodin@navivast.se
Ingvar Kronhamn 076-881 08 85   ingvar.kronhamn@navivast.se
Elin Andersson   070- 977 92 61 elin.andersson@navivast.se