Minska smittspridning på platser för fritids- och kulturverksamhet

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Här kan du ta del av Länsstyrelsernas information (2021-03-25)

infoblad-kulturofritid-lstvg

Räknamaxantal-infoblad