Volvo museum

På Volvo Museum får du följa med på en resa genom Volvos historiska, från starten 1927 fram till idag. Våra samlingar är fyllda med allt från personbilar, bussar och lastbilar till båtmotorer och anläggningsmaskiner.