Vikarvet

Här visas stenindustrins och fiskenäringens historia. Man har även en av landets största samlingar av fartygsmodeller. Till museet hör ochså stugor och bodar som visar gamla tiders hemmiljö.