Vadsbo Lantbruksmuseum

Museet avser att belysa lantbrukets mekaniseringsepok från 1920-talet och framåt. Startades 1990. Större utbyggnad genomfördes  2017. Öppet under 2020, varje tisdag från 16/6 till 18/8 kl.17-19 samt efter överenskommelse. För info ring Sven Sjölander 0706-286385