Teleförrådet Skara

Telemuseet innehåller ett 180-tal olika telefon modeller, alltifrån vevtelefoner, bakelittelefoner med fingerskiva, Cobra telefonen, Dialog, NMT-telefon, till dagens smarttelefoner typ iPhone.