Teleförrådet Skara

Telemuseet vill visa telefonens revolutionerande utveckling, under 150 år. från vevtelefonen till dagens smartphone. Telemuseet är litet, men kan visa ett 60-tal olika telefon modeller för fasta telefonnätet, samt 30-tal mobiltelefoner-