Skandiamuseet

Museet visar tändkulemotorer från1900-talets början och framåt, främst från Skandiaverken i Lysekil.