Ramsågen i Melltorp

Välkommen till vår kulturpärla! En industrihistorisk miljö bevarad för eftervärlden. Här har kvarn- och sågverksamhet förekommit under århundraden. Idag en välbesökt turistanläggning med ramsåg och verksamhet hela året.