Medicinska museet

Medicinhistorisk utställning. Medicinhistoriskt bibliotek. Utställning ny vetenskap, forskning, medicin och omvårdnad. Örtagård med 70 örtaväxter.