Måseskärs fyrplats

Denna Heidenstamfyr tändes 1865 och beboddes fram till 1960-talet. Hamnen kan endast angöras av mindre båtar. 4-12 augusti är det guidade fyr- och naturvandringar. Från Käringön finns sjötaxi för 120 kr t/r.