MARIANNE

m/s Marianne är ett passagerarfartyg byggt 1897 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. 1946 kom hon till Vänern och sedan 2004 fungerar hon som ett flytande arbetslivsmuseum. Kör inte i år pga motorhaveri.