Lödöse museum/Varvs- och Sjöfartshistoriska

Varvs- och Sjöfartshistoriska föreningen i Göta älvdalen och museet har en utställning ”Mellan älv och hav”. Den visar varven mellan Vänersborg och Bohus samt sjöfarten. Mer information på vår hemsida www.varfshistoriska.se.