Kulturreservatet Vallby Sörgården

Välkommen till förr i tiden! Unikt bevarad 1800-talsgård med intakta interiörer, redskap, verktyg o odlingsmarker. Sommaröppet: servering, guidning, gamla bondeaktiviteter, utställningar. Promenadslinga i historiska marker. Gruppbokning.