Klädesholmens Museum ”Sillebua”

Sill- och konservmuseet, inrymt i en gammal konservfabrik, visar den unika industrimiljö som Klädesholmen utgör. Utställningen visar industrins utveckling från 1860 och framåt, tillverkningsmetoder, arbetsredskap och maskiner.