Klädesholmens Museum ”Sillebua”

Museet visar Klädesholmens historia, med tonvikt på sillproduktion, från småskaligt hantverk till nutida storskalig industri.  Museet är från 2020 inrymt i öns affär, där finns möjlighet att inhandla sillkonserver till fabrikspriser.