Karlsborgs Fästningsmuseum

Fästningsmuseet berättar historien om fästningsbyggnationen, om kavalleriets historia, om alla förband som använt fästningen som utbildningsplats och den civila bygdehistorien. Varje år med nya utställningar kring militär- och hembygdshistoria.