Karlsborgs Fästningsmuseum

Karlsborgs Fästning firade 200 år 2019. Fästningsmuseet ligger i hjärtat av Slutvärnet, som omger fästingens södra sida och sägs vara en av Europas längsta byggnader, och här skulle själva staden fungera som en reservhuvudstad.
Fästningsmuseet är ett unikt museum som är uppdelad i 2 delar med ett kyrkvalv som går rakt igenom museets 2 delar. Ovanpå museet vilar den storslagna Garnisonskyrkan som var menad att vara plenisal för rikets riksdag. I taket hänger den vackra bajonettkronan som väger ett halvt ton.
Här har många konserter och evenemang samt julmarknad hållits.

På museet får du uppleva militärhistorien men även nutid. Du får ta del av hur det militära ser ut i dag i Karlsborg, med de militära utbildningar som finns här, men även en spännande och Sveriges enda utställning om Specialförbandet SOG.

På museet får du även uppleva den storslagna idén bakom byggandet av Karlsborgs Fästning, ta del av arkitekt ritningar, vilka som byggde det och mycket mer. Här får ni även mer kunskap om hembygden och hur Karlsborg kom till från början.

Så följ med på en resa genom hembygden, byggandet av Karlsborgs Fästning, militärhistorien
men även den militära nutiden och vad som idag är aktuellt.

Välkomna!