Idrottsmuseet, Göteborg

Museet visar idrottens historia från senare delen av 1800-talet och framåt. Idrottsmuseet är sedan 2013 medlem i det internationella Olympiska museinätverket (Olympic Museums Network).