Gamla Masthuggspojkars Hem och arbetslivsmuseum

I vårt föreningshus berättar vi om både mäns och kvinnors tillvaro, både i dåtid och nutid samt om händelser i det Gamla Masthugget.