Dalénmuseet

Ett upplevelsemuseum som visar nobelpristagaren Gustaf Daléns liv och gärningar samt stora delar av AGAs historia. Film, ljus-och ljudspel samt guidning.