Bilder till NAV-kartan m.m.

Lämna här eller byt översiktsbild på ert museum.  Samt om Du vill, ytterligare 1-2 bilder, gärna bild som beskriver någon aktivitet eller ett besök.

Lämna bild

 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, gif, tiff, png, eps.
  Lämna en bild som på bästa sätt presenterar ert museum på NAV-kartan. (minst 1 Mb-högst 6Mb)
 • Namn på museet
 • Beskriv var du vill placera bilden
 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, gif, tiff, png, eps.
  Lämna en bild, som beskriver någon aktivitet och/eller ett besök på ert museum
 • mycket kort beskrivning.
  bilderna kan användas fritt, i NAVs marknadsföring i presentationer av vårt museum.