KURSER & UTBILDNINGAR

Utbildningserbjudande våren 2021

OBS! sidan kommer att uppdateras

 

Värdskapsutbildning

Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskapsutbildning som vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen. Utbildningen har funnits sedan 2017, och syftet med den är att hjälpa alla som är verksamma inom besöksnäringen att med hjälp av fakta, filmer, övningar och självreflektion vässa det egna värdskapet ytterligare. Det är mötet med människor som skapar bestående intryck och påverkar hur vi väljer att prata om platsen med andra, rekommendera, stanna längre och återvända. Just därför är det viktigt att du som möter besökarna och är verksamhetens ansikte utåt regelbundet reflekterar över ditt värdskap och kanske få nya insikter.

Vi inom NAV och Prisma har fått tillgång till utbildningen så alla medlemmar i samarbetet har möjlighet att genomföra den, utan att själva anmäla sin organisation genom Turistrådet eller den lokala turistorganisationen. Kursen är digital och du genomför den antingen via dator eller surfplatta. Efter avslutad utbildning genomgår du ett kunskapsprov och får ett diplom för utskrift. Vi vill uppmana alla, både styrelse, guider och sommarjobbare att årligen uppdatera sitt värdskap för att kunna bemöta gästerna på bästa möjliga sätt.

I den bifogade filen finner ni en länk till utbildningen. Turistrådets värdskapsutbildning för PRISMA 2020

 

Digitala utbildningar

 

Prismas mobilguide

Vi presenterar mobilguiden och visar hur du kan använda den på just ditt besöksmål. Vi samtalar om de olika besöksmålens möjligheter och ger tips och idéer för att kunna skapa en egen guide.

 

Prismavg.se

Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar om vad ni kan bidra med i form av berättelser från ert besöksmål och visar konkreta tips. Prismavg.se är en marknadsföringskanal men även ett verktyg ni kan använda er av i er verksamhet.

 

Engagera nya medlemmar

Dalénmuseet i Stenstorp har fått flera nya frivilliga, och kan tack vare det hålla öppet även under Coronapandemin. Elin Andersson berättar hur de gjorde.

 

Sociala medier

Hur når vi våra besökare nu när vi inte kan träffa dem? Vi går igenom fördelar med digital marknadsföring och visar praktiska exempel på hur verksamheten kan flytta ut på nätet. De berättelser och de samlingar som finns hos arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar är mycket värdefulla. Sociala medier är väldigt användbart för att tillgängliggöra dessa samlingar.

 

Individuell kompetensutveckling

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningstillfällen för föreningar där till exempel hela styrelsen vill gå en utbildning eller om ni vill fokusera på ett speciellt ämne.

Anmälan till de digitala kurserna görs på
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV2O1EXZw1mwtVZpHGPJl2WJRxnKfDyl4Y0EB-IMXgZCIyXw/viewform

 

Årlig samverkansdag för Prisma Västra Götaland

Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag för Prisma Västra Götaland.

Bakom samverkansdagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad parterna behöver för att utvecklas.

Vi kommer att erbjuda digitala föreläsningar och inspirationstalare, blandat med information.

Anmäl dig på https://forms.gle/yLEqgYhC2bGsEvrC7

 

Fysiska utbildningar

Observera att dessa utbildningar är preliminära och vi följer FHM restriktioner angående Covid-19.

 

Hur du marknadsför ditt besöksmål på Facebook

 

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik. De berättelser och de samlingar som finns hos arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar är mycket värdefulla. Sociala medier är väldigt användbart för att tillgängliggöra dessa samlingar.

Digitaliseringen i samhället ökar och det ger stora möjligheter för att nå ut med våra berättelser till en bred publik genom sociala medier. Med en aktiv Facebooksida för ert besöksmål kan ni få folk att prata om det ni gör och skapa och underhålla relationer med era besökare.

Denna utbildningsdag riktar sig främst till arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och andra ideella kulturarvsaktörer som vill arbeta mer med sociala medier och framförallt Facebook.

Under dagen går vi igenom från grunden vad Facebook är, hur vi kan använda det och varför det är ett bra sätt att nå ut till våra besökare.

 

Få hjälp med att presentera ditt besöksmål

Välkomna på en övningsdag där ni får möjlighet att lära er att presentera ert besöksmål till olika målgrupper. Under dagen kommer vi att praktiskt öva tillsammans, på hur du enkelt och kärnfullt hittar det unika och det som tydligt presenterar er plats – så besökare vill komma till just er!

Målet med dagen är att ni ska få hjälp med att ta fram en kort presentation som ni kan använda er av för att på ett professionellt sätt kunna sälja er verksamhet till turismaktörer i er närhet.

Kursen riktar sig till bland annat föreningar som vill få hjälp med att hitta bästa möjliga beskrivning av sin plats och upplevelse i ett möte med turismaktörer.

 

Gör en enkel hemsida

Vi hade tidigare hoppats på att vi kunde hålla första delen i utbildningen redan den 10e december, men som ni alla förstår var det lite väl optimistiskt. Vi kommer att skjuta på utbildningen till våren när restriktionerna släpper och återkommer med ett nytt datum längre fram.

Det går fortfarande att anmäla sig till kursen så känner ni någon som kan vara intresserad så får ni gärna tipsa dem.

 

Välkomna till en utbildning i två delar där ni får möjlighet att skapa och arbeta med en hemsida till ert besöksmål. Kursen riktar sig bland annat till föreningar som behöver skapa eller göra om en hemsida.

Vid två tillfällen går vi igenom hur ni gör er egen hemsida. Vi går igenom allt från grunden och du får lära dig de viktigaste verktygen för att skapa och hantera din hemsida. Vi kommer under kursens gång att arbeta praktiskt och målet är att ni vid kursens slut ska ha en egen hemsida som ni själva kan sköta.

Vid det första tillfället går vi igenom grunderna i att skapa en hemsida. Under det andra tillfället lär vi oss att sköta om och uppdatera innehåll.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i utbildningen men det är en fördel om du har texter och bilder som du kan använda. Du behöver ha med dig en egen dator.

 

Kontaktperson:
Elin Sörensson
Kulturarvsutvecklare Innovatum
elin.sorensson@innovatum.se
070 515 77 72