Aktiviteter

Klicka på en aktivitet för detaljer

Prisma – var med och berätta om industrisamhällets kulturarv!

 

Har du ett spännande material som handlar om utvecklingen i Västra Götaland de senaste 150 åren?

Vill du dela med dig av berättelser om människor och samhället från mitten av 1800-talet och

framåt?

Välkommen att lära dig publicera på Prisma Västra Götaland!

Prisma (www.prismavg.se) är en öppen digital plattform och mötesplats för alla som är intresserade av

industrisamhällets kulturarv. Prisma är en plats för utställningar, filmer, bilder och berättelser

om de människor och platser som lagt grunden för vårt moderna samhälle.

 

Kursens innehåll:

‐ Kort om bakgrund och syfte med Prisma Västra Götaland

‐ Introduktion till hur publiceringsverktyget fungerar

‐ Lägga upp och bearbeta innehåll

‐ Hur jobbar vi när vi kommer hem?

 

Datum och plats

25 september kl.13-16.30 Tidaholm, Studieförbundet Vuxenskolan

26 september kl.13-16.30 Mariestad, Studieförbundet Vuxenskolan

17 oktober kl. 09.30-13.00 Uddevalla, Bohusläns museum.   Studiebesök ingår för den som önskar.

23 oktober kl. 09.30-13.00 Göteborg, Studio Västsvensk Konservering.   Studiebesök ingår för den som önskar

Utbildningen är gratis och pågår ca. 3.5 tim. Fika ingår.

 

Du står för innehållet – bilder då och nu

Vi kommer att jobba med konceptet ”Då och Nu” där vi visar bilder från förr jämte nytagna bilder.
Du behöver ha med dig följande:

‐ Bärbar dator,  och att du kan koppla upp dig på ett trådlöst nätverk

‐ En eller flera äldre bilder på en plats som du har något att berätta om

‐ En eller flera nytagna bilder på samma plats, tagna ur samma vinkel

‐ En kort text som beskriver bilderna och platsen

 

 

Kursledare:

Jessica Bergström och Andreas Sandlund, Västarvet

 

Anmälan:

till 25 september i Tidaholm, Studieförbundet Vuxenskolan,  görs senast 18 september, direkt till Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götaland vgregion@sv.se eller per telefon till 0522- 65 33 33.

 

Välkomna!

Prisma – var med och berätta om industrisamhällets kulturarv!

 

Har du ett spännande material som handlar om utvecklingen i Västra Götaland de senaste 150 åren?

Vill du dela med dig av berättelser om människor och samhället från mitten av 1800-talet och

framåt?

Välkommen att lära dig publicera på Prisma Västra Götaland!

Prisma (www.prismavg.se) är en öppen digital plattform och mötesplats för alla som är intresserade av

industrisamhällets kulturarv. Prisma är en plats för utställningar, filmer, bilder och berättelser

om de människor och platser som lagt grunden för vårt moderna samhälle.

 

Kursens innehåll:

‐ Kort om bakgrund och syfte med Prisma Västra Götaland

‐ Introduktion till hur publiceringsverktyget fungerar

‐ Lägga upp och bearbeta innehåll

‐ Hur jobbar vi när vi kommer hem?

 

Datum och plats

25 september kl.13-16.30 Tidaholm, Studieförbundet Vuxenskolan

26 september kl.13-16.30 Mariestad, Studieförbundet Vuxenskolan

17 oktober kl. 09.30-13.00 Uddevalla, Bohusläns museum.   Studiebesök ingår för den som önskar.

23 oktober kl. 09.30-13.00 Göteborg, Studio Västsvensk Konservering.   Studiebesök ingår för den som önskar

Utbildningen är gratis och pågår ca. 3.5 tim. Fika ingår.

 

Du står för innehållet – bilder då och nu

Vi kommer att jobba med konceptet ”Då och Nu” där vi visar bilder från förr jämte nytagna bilder.
Du behöver ha med dig följande:

‐ Bärbar dator,  och att du kan koppla upp dig på ett trådlöst nätverk

‐ En eller flera äldre bilder på en plats som du har något att berätta om

‐ En eller flera nytagna bilder på samma plats, tagna ur samma vinkel

‐ En kort text som beskriver bilderna och platsen

 

 

Kursledare:

Jessica Bergström och Andreas Sandlund, Västarvet

 

Anmälan:

till 26 september i Mariestad, Studieförbundet Vuxenskolan,  görs senast 19 september, direkt till Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götaland vgregion@sv.se eller per telefon till 0522- 65 33 33.

 

Välkomna!

 

Samverkansdag 10 oktober
Rydals museum, Marks kommun

Varmt välkomna till en gemensam samverkansdag för Prisma Västra Götaland.

Prisma är en samverkansplattform mellan offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna fjärde, årliga, samverkansdag vill vi inspirera, engagera och uppmuntra till nya samarbeten, där ni är med och påverkar och formar innehållet.

Samverkansdagen är kostnadsfri och sista anmälningsdagen är 1 oktober.

 

Prisma- för att fler skall upptäcka vårt kulturarv

Prisma har även skapat en digital plattform, prismavg.se för att synliggöra industrisamhällets kulturarv. Genom denna har vi fått en gemensam arena där vi kan berätta om våra platser, verksamheter och besöksmål. Prismavg.se kan bokstavligen sätta våra verksamheter på kartan. Med det blir det möjligt att nå ut till betydligt fler människor, såväl nya medlemmar som besökare, turister och en intresserad allmänhet.

Anmäl er här!

Program

Förmiddag- information och inspiration

9.00 Smörgås och kaffe

9.30 Presentation av dagen och platsen vi är på

9.45 Presentation av deltagare

10.15 Småskaliga besöksmål. Vad som hänt senaste året och vad vi vill göra under 2019.

10.45 Paus

11.00 Presentation av Prisma och demonstration av prismavg.se

11.30 Niklas Ulfvebrand – Folkhemsturen

12.00 Lunch

 

Eftermiddag – workshops

12.45 Test av den mobila Prisma-guiden

13.15 Workshop, 4 st valbara

Workshop 1 – Prismavg.se
Workshop 2 – Hur du utvecklar besöksmålet
Workshop 3 – Gemensamma evenemang och aktiviteter
Workshop 4 – Folkhemsturen

15.30 Summering och avslut

16.00 Slut

Anmäl er här!
Vid frågor, kontakta Elin Sörensson, Innovatum. elin.sorensson@innovatum.se

 

Varmt välkomna!

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Västarvet, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Innovatum, Göteborgs stad kulturförvaltning, De kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet

 

Prisma – var med och berätta om industrisamhällets kulturarv!

 

Har du ett spännande material som handlar om utvecklingen i Västra Götaland de senaste 150 åren?

Vill du dela med dig av berättelser om människor och samhället från mitten av 1800-talet och

framåt?

Välkommen att lära dig publicera på Prisma Västra Götaland!

Prisma (www.prismavg.se) är en öppen digital plattform och mötesplats för alla som är intresserade av

industrisamhällets kulturarv. Prisma är en plats för utställningar, filmer, bilder och berättelser

om de människor och platser som lagt grunden för vårt moderna samhälle.

 

Kursens innehåll:

‐ Kort om bakgrund och syfte med Prisma Västra Götaland

‐ Introduktion till hur publiceringsverktyget fungerar

‐ Lägga upp och bearbeta innehåll

‐ Hur jobbar vi när vi kommer hem?

 

Datum och plats

25 september kl.13-16.30 Tidaholm, Studieförbundet Vuxenskolan

26 september kl.13-16.30 Mariestad, Studieförbundet Vuxenskolan

17 oktober kl. 09.30-13.00 Uddevalla, Bohusläns museum.   Studiebesök ingår för den som önskar.

23 oktober kl. 09.30-13.00 Göteborg, Studio Västsvensk Konservering.   Studiebesök ingår för den som önskar

Utbildningen är gratis och pågår ca. 3.5 tim. Fika ingår.

 

Du står för innehållet – bilder då och nu

Vi kommer att jobba med konceptet ”Då och Nu” där vi visar bilder från förr jämte nytagna bilder.
Du behöver ha med dig följande:

‐ Bärbar dator,  och att du kan koppla upp dig på ett trådlöst nätverk

‐ En eller flera äldre bilder på en plats som du har något att berätta om

‐ En eller flera nytagna bilder på samma plats, tagna ur samma vinkel

‐ En kort text som beskriver bilderna och platsen

 

 

Kursledare:

Jessica Bergström och Andreas Sandlund, Västarvet

 

Anmälan:

till 17 oktober i Uddevalla, Bohusläns museum,  görs senast 10 oktober, direkt till Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götaland vgregion@sv.se eller per telefon till 0522- 65 33 33.

 

Välkomna!

 

 

Prisma – var med och berätta om industrisamhällets kulturarv!

 

Har du ett spännande material som handlar om utvecklingen i Västra Götaland de senaste 150 åren?

Vill du dela med dig av berättelser om människor och samhället från mitten av 1800-talet och

framåt?

Välkommen att lära dig publicera på Prisma Västra Götaland!

Prisma (www.prismavg.se) är en öppen digital plattform och mötesplats för alla som är intresserade av

industrisamhällets kulturarv. Prisma är en plats för utställningar, filmer, bilder och berättelser

om de människor och platser som lagt grunden för vårt moderna samhälle.

 

Kursens innehåll:

‐ Kort om bakgrund och syfte med Prisma Västra Götaland

‐ Introduktion till hur publiceringsverktyget fungerar

‐ Lägga upp och bearbeta innehåll

‐ Hur jobbar vi när vi kommer hem?

 

Datum och plats

25 september kl.13-16.30 Tidaholm, Studieförbundet Vuxenskolan

26 september kl.13-16.30 Mariestad, Studieförbundet Vuxenskolan

17 oktober kl. 09.30-13.00 Uddevalla, Bohusläns museum.   Studiebesök ingår för den som önskar.

23 oktober kl. 09.30-13.00 Göteborg, Studio Västsvensk Konservering.   Studiebesök ingår för den som önskar

Utbildningen är gratis och pågår ca. 3.5 tim. Fika ingår.

 

Du står för innehållet – bilder då och nu

Vi kommer att jobba med konceptet ”Då och Nu” där vi visar bilder från förr jämte nytagna bilder.
Du behöver ha med dig följande:

‐ Bärbar dator,  och att du kan koppla upp dig på ett trådlöst nätverk

‐ En eller flera äldre bilder på en plats som du har något att berätta om

‐ En eller flera nytagna bilder på samma plats, tagna ur samma vinkel

‐ En kort text som beskriver bilderna och platsen

 

 

Kursledare:

Jessica Bergström och Andreas Sandlund, Västarvet

 

Anmälan:

till 23 oktober i Göteborg, Studio Västsvensk Konservering,  görs senast 17 oktober, direkt till Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götaland vgregion@sv.se eller per telefon till 0522- 65 33 33.

 

Välkomna!

Tidigare aktiviteter

Prisma – var med och berätta om industrisamhällets kulturarv!

 

Har du ett spännande material som handlar om utvecklingen i Västra Götaland de senaste 150 åren?

Vill du dela med dig av berättelser om människor och samhället från mitten av 1800-talet och

framåt?

Välkommen att lära dig publicera på Prisma Västra Götaland!

Prisma (www.prismavg.se) är en öppen digital plattform och mötesplats för alla som är intresserade av

industrisamhällets kulturarv. Prisma är en plats för utställningar, filmer, bilder och berättelser

om de människor och platser som lagt grunden för vårt moderna samhälle.

 

Kursens innehåll:

‐ Kort om bakgrund och syfte med Prisma Västra Götaland

‐ Introduktion till hur publiceringsverktyget fungerar

‐ Lägga upp och bearbeta innehåll

‐ Hur jobbar vi när vi kommer hem?

 

Datum och plats

25 september kl.13-16.30 Tidaholm, Studieförbundet Vuxenskolan

26 september kl.13-16.30 Mariestad, Studieförbundet Vuxenskolan

17 oktober kl. 09.30-13.00 Uddevalla, Bohusläns museum.   Studiebesök ingår för den som önskar.

23 oktober kl. 09.30-13.00 Göteborg, Studio Västsvensk Konservering.   Studiebesök ingår för den som önskar

Utbildningen är gratis och pågår ca. 3.5 tim. Fika ingår.

 

Du står för innehållet – bilder då och nu

Vi kommer att jobba med konceptet ”Då och Nu” där vi visar bilder från förr jämte nytagna bilder.
Du behöver ha med dig följande:

‐ Bärbar dator,  och att du kan koppla upp dig på ett trådlöst nätverk

‐ En eller flera äldre bilder på en plats som du har något att berätta om

‐ En eller flera nytagna bilder på samma plats, tagna ur samma vinkel

‐ En kort text som beskriver bilderna och platsen

 

 

Kursledare:

Jessica Bergström och Andreas Sandlund, Västarvet

 

Anmälan:

till 25 september i Tidaholm, Studieförbundet Vuxenskolan,  görs senast 18 september, direkt till Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götaland vgregion@sv.se eller per telefon till 0522- 65 33 33.

 

Välkomna!

 

Välkommen till Arbetslivsmuseernas Dag 2018  lördagen 9 juni vid Kanalmuseet i Håverud.

 

Som medlem i NAV kan Ni och er förening deltaga som utställare. Ni får gratis en monterplats  med el, bord och stol, och vid behov finns plats under tak.

Vi tar emot din preliminära anmälan redan nu.

Årsmöte med vårkonferens genomförs på Radiomuseet i Göteborg, lördagen 7 april 2018.  Gör anmälan här 

Inbjudan/kallelse, program, vägbeskrivning, möteshandlingar finns att hämta här.

 

 

Den 4 februari 2018 inbjuder  NAV  till en träff med  medlemsföreningarnas alla ordförande eller
dennes ersättare till en ordförandeträff.

Syftet är att skapa en dialog och personlig kontakt mellan NAV och
föreningarna/medlemmarna..

Plats; Stenstorp (utanför Falköping).

En pers. från resp. förening.     Kaffe och lunch ingår.    Kostnad;   Fritt

Även den 3.de febr. inbjuder NAV till Ordförandeträff, denna dag i Trollhättan, (Innovatum)

Välj vilken dag ni vill deltaga.

Inbjudan med program finns att hämta här;  Ordförandeträff

 

Anmälan görs till info@navivast.se

 

Den 3 februari 2018 inbjuder  NAV  till en träff med  medlemsföreningarnas alla ordförande eller
dennes ersättare till en ordförandeträff.

Syftet är att skapa en dialog och personlig kontakt mellan NAV och
föreningarna/medlemmarna..

Plats; Trollhättan,  Innovatum

Inbjudan med program finns att hämta här;  Ordförandeträff

Anmälan görs till info@navivast.se

Även 4.de febr. inbjuder NAV till Ordförandeträff, denna dag i Stenstorp.  Välj vilken dag ni vill deltaga.

En pers. från resp. förening.     Kaffe och lunch ingår.    Kostnad;   Fritt.

Kunskapsdag med NAV

Lördagen 20 januari 2018 arrangerar NAV en kunskapsdag med temat Hur får vi fler besökare?

Platsen är Kulturhuset/Biblioteket i Herrljunga, tiden är 10.00-15.00. Vi börjar med fika innan Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan och Linn Heiel Ekeborg, kulturarvsutvecklare från Innovatum, berättar om hur man skapar bättre förutsättningar för att få fler besökare.
I Kulturhuset i Herrljunga finns två museer och vi gör ett kort besök i dessa före lunch:
Arthur Henrikssonrummet med en träsnidares memoarer och minnen
Fåglaviks glasbruk.

Deltagande i Kunskapsdagen är kostnadsfri för medlemmar i NAV,  lunch och fika ingå

Se inbjudan

Anmälan senast 12 januari 2018 till;

ingvar.kronhamn@navivast.se    telefon 0768 81 08 85.

 

Under samverkansdagen vill Prisma, Västra Götaland samla många aktörer och föreningar för att gemensamt inspirera, engagera och utveckla verksamheter i samverkan. Vi hoppas att dagen skall ge oss många bra förslag på vad vi tillsammans vill göra kring industrisamhällets kulturarv 2018/2019.

Datum: 3 oktober    Tid: 09:00-16:00    Plats: Saab Car Museum, Trollhättan

Arrangör:  Innovatum     Kostnad: Grattis/fritt     Sista anmälningsdag:  29 sept.

Anmälan: www.innovatum.se/aktiviteter/samverkansdag-prisma-vastragotaland-innovatum

Program: hämta här

Läs:  Prisma folder

Välkommen till Arbetslivsmuseernas Dag 2017  lördagen 6 maj i Tidaholm.

 

Här kan Du som utställare eller besökare läsa mer om Arbetslivsmuseernas Dag 2017

Som medlem i NAV kan Ni och er förening deltaga som utställare. Ni får gratis en monterplats  med el, bord och stol, och vid behov finns plats under tak (tält)

Årsmöte och vårkonferens genomförs på Textilmuseet i Borås, lördagen 8 april 2017.

Inbjudan och kallelse till årsmöte skickades med brev till alla till betalande medlemmar i NAV.

Inbjudan/kallelse, program, möteshandlingar och verksamhetsberättelse m.m.finns under dokument.

Årets årsmöte och vårkonferens kommer att genomföras på Mikaelsgården i Vårgårda den 16 april.

Läs
Inbjudan till årsmöte 2016.
Program vårkonferens 2016

Plats: Vårgårda

Arrangör: NAV