KARTLÅDOR OCH BROSCHYRSTÄLL TILL NAVs MEDLEMMAR

NAV har köpt in ett antal kartlådor och broschyrställ av genomskinlig plast.

Kartlådan är för utomhusbruk, försedd med lock som skyddar mot regn och rymmer 12-15 kartor. Den är gjord för att hängas på vägg eller annat plant underlag. Bakstycket har fyra skruvhål.  Vi tror att den utvändiga lådan mycket väl kan placeras i närheten av ert besöksmål på en plats där personer stannar till/rastar.

Broschyrstället är öppen upptill på framsidan, kan fästas på vägg med två skruvar eller ställas på ett bord eller liknande.

NAV erbjuder nu sina medlemmar en kartlåda och broschyrställ för att bättre kunna marknadsföra och synliggöra NAV-kartan.

De medlemmar som vill få del av denna möjlighet kan via NAVs hemsida beställa genom att fylla i ett enkelt formulär I en första omgång tänker vi oss en eller två lådor/ställ /museum. Men önska kan man alltid, och NAVs avsikt är att kartan exponeras rättvist och på bästa sätt.

I formuläret ska redovisas antal enheter samt hur och var ni tänker placera den/dem. Det är alltid ert museum som ansvarar för kartlådan/broschyrstället och att ni har möjlighet att fylla på vid behov. En tom låda gör ingen glad! Tänk även på hur ni gör vintertid.

Beställ här

 

Efter er beställning kommer vi att kontakta er inför överlämnandet med ytterligare information.

Nedanstående foton visar de olika modellerna med årets NAV-karta.