Alla medlemmar i NAV, har tillgång till minst en personlig inloggning till NAVs lösenordsskyddade sidor. Förening/organisation  har tillgång till 2  personliga inloggningar.

Önskar Ni tillgång till NAVs lösenordsskyddade sidor, fyll i vårt anmälningsformulär med din egen E-post adress, för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till skyddade sidor.  (Kontroll görs)

Som medlem i NAV ingår att få tillgång till;

  • Medlemskontakter och nätverk
  • Protokoll från styrelsemöten
  • Balansrapporter
  • Resultatrapporter
  • Övriga dokument
  • m.m.

Gör er anmälan HÄR