Familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer – hur gör vi det?

Tidsperiod: 2019 – 2021

Om projektet

Arbetslivsmuseerna är en viktig del av den småskaliga besöksnäringen som ger unika möjligheter till upplevelser och lärande för invånare och besökande till regionen. Arbetslivsmuseerna har dock generellt varit dåliga på att locka barn och familjer till sina museer och platser.

För att arbetslivsmuseerna skall kunna stärka sin roll i det turistiska systemet är det viktig att utveckla kapacitet och kompetens att ta emot familjer på ett bra sätt.

Familjer med barn i olika åldrar är en viktig målgrupp när vi vill locka nya, gärna yngre, och inte minst fler besökare till våra arbetslivsmuseer. Hur kan vi fortsatt öka vår kunskap, samtala och lära mer om hur vi kan samverka för att utveckla och synliggöra barn- och familjeaktiviteter på våra besöksmål?

Projektet har som mål att ta fram ett koncept som flera föreningar kan följa. Detta ska vara en tydlig gemensam produkt för de museer i NAV som speciellt vill rikta sig till barnfamiljer, som kan möta upp familjerna med en för museet speciell aktivitet.

På arbetslivsmuseerna finns det många möjligheter till att utveckla aktiviteter för barn och familjer och syftet med detta projekt är att

1. Stödja utveckling av barnaktiviteter på arbetslivsmuseer

2. Locka målgruppen barnfamiljer till arbetslivsmuseer

3. Skapa samlad och attraktiv marknadsföring av utvalda arbetslivsmuseer riktat mot barnfamiljer

 

Samarbetspartners
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst är projektägare och står tillsammans med Innovatum Science center och Studieförbundet Vuxenskolan för projektledning. I projektet ingår också en grupp på ca. 8 arbetslivsmuseer, kommunala museer och andra ideella kulturarvsföreningar som anmält sitt intresse och under våren deltagit i förarbetet till projektet.

 

Mer information se;

 

 

   Projektet genomförs i samarbete med

 

Innovatum            Studieförbundet                                                   Vuxenskolan

 


NAV – industrihistoria och
arbetslivsmuseer i Väst