Unik visning av Edets kvarn och benstamp

2 september kl. 12:00 - 15:00

Sätra, Undenäs i karlsborgs komun, Undenäs

En gång om året, första söndagen i september öppnar Edets kvarn och benstamp,  dörrarna till en unik verksamhet. En av Sveriges bevarade vattendrivna stamp, för framställning av benmjöl, startar upp sin kvarn.  byggnaden är byggnadsminne sedan 1997.