Trollhättebygdens historia – Näringslivets omvandling

10 mars kl. 14:00 - 16:00

Saab Car Museum, Åkerssjövägen 18, Trollhättan

Svensk näringsliv i omvandling från 1980 – utmaningar och möjligheter

Sedan början av 1980-talet har det svenska näringslivet genomgått stora förändringar i spåren av internationalisering, digitalisering och statens förändrade roll i ekonomin. I föreläsningen diskuterar ekonomihistorikern Oskar Broberg, Göteborgs Universitet, hur dessa övergripande förändringskrafter skapat både utmaningar och möjligheter för svenskt näringsliv i allmänhet och för ett lokalt organiserat näringsliv i synnerhet.

Fri entré och begränsat antal platser.