Stenhuggarvecka Lahälla Knottfabrik

6 juli - 11 juli

”Lahälla Stenbrott och Knottfabrik”, Lahälla, Brastad, Lysekils kommun

Välkommen att under Stenhuggarveckan höra den intressanta berättelsen
om ett 100 år gammalt industriprojekt, idag ett Arbetslivsmuseum.

Torsdagen den 9 juli kl 14.00 och 17.00

Rolf Danielsson, Industriantikvarie – fd Museichef
guidar Granitindustrin – berättelser om storbrott, teknik och fallhammar

Begränsat antal platser:

Anmälan till info@knottfabriken.se    med namn, telefonnummer och önskat klockslag

Anmälningarna behandlas enligt turordning, reservlista upprättas.
Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och håller avstånd.

 

Knottfabriken är idag ett Arbetslivsmuseum med en av fallhamrarna kvar intakt i
fabriksbyggnaden. Föreningen har som syfte att renovera, bibehålla och utveckla
Lahälla Knottfabrik och industrimiljön, med fokus på att utveckla besöksnäringen
kring stenindustrins kulturarv.

 

Länk till Lahälla Knottfabriks hemsida:    https://lahallaknottfabrik.se/