Guidning under Stenhuggarveckan på Lahälla Knottfabrik.

9 juli kl. 14:00 - 17.00

Lahälla Knottfabrik, Lysekil

kl 14.00 och 17.00

Rolf Danielsson, Industriantikvarie – fd Museichef
guidar Granitindustrin – berättelser om storbrott, teknik och fallhammare

Välkommen att höra den intressanta berättelsen om ett 100 år gammalt industriprojekt som idag är ett Arbetslivsmuseum

Begränsat antal platser:

Anmälan till info@knottfabriken.se med namn, telefonnummer och önskat klockslag

Anmälningarna behandlas enligt turordning, reservlista upprättas.
Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och håller avstånd.