Corona-stöd

NAV har efter ansökan hos VGR fått 250 000 kr att fördela till våra medlemmar med ideell verksamhet som har behov av ekonomiskt stöd med anledning av covid-19. NAVs ansökan till VGR var på beloppet 500 000 kr.

Under februari informerades NAVs medlemmar om möjligheten att söka stöd utifrån de tilldelade medlen från Västra Götalandsregionen.

Nav har mottagit 29 ansökningar om sammanlagt tre miljoner kr.

Nav har beslutat att alla som ansökt om stöd ska få ta del av de 250 000 kr som NAV fick. Summan man får utgår ifrån det sökta beloppet, men valt att avgränsa stödet så att man som mest kan få 17000 kr och som minst 4500 kr.

Stödet kommer att utbetalas under april och maj.

NAV förstår att detta stöd inte täcker de behov som effekterna av pandemin skapat men hoppas det kan vara ett stöd och en uppmuntran för att kunna arbeta vidare mot säsongen 2021 och framöver.

Stort tack också till Västra Götalandsregionen, för deras stöd till arbetslivsmuseer i Västra Götaland.

 

Styrelsen

NAV