NAVs Årsmöte 2021

Lördagen den 15 maj

Årets stämma genomförs DIGITALT

 

Inbjudan NAVs årsmöte 2021

Program

13.00  NAVs ordförande Lise-Lotte Kolmberger hälsar deltagarna välkomna

13.10  Nya medlemmar hälsas välkomna i NAV med en kort presentation

13.20  Information från NAV

  •   Besöksmålsenkäten för 2020
  •   Arbetslivsmuseernas Dag (status)
  •   2021 års NAV-karta presenteras
  •   Museiresan – barn- och familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer
  •   Utbildningar och kurser för NAVs medlemmar

14.00  NAVs Årsmöte.  Dagordning och övriga handlingar    Se nedan

15.00  Dagen avslutas


Handlingar till Årsmötet 2021

Dagordning årsmötet 2021

NAV – Verksamhetsberättelse 2020

Bilaga 1 – NAV-Resultatrapport 2020

Bilaga 2 – NAV-Balansrapport 2020

Bilaga 3 – Medlemsenkät 2020 utvärdering

NAV-Verksamhetsplan 2021

NAV Resultatbudget 2021